W ramach proponowanej kompleksowej usługi planowania finansowego dla Klienta Indywidualnego możemy wyszczególnić następujące elementy:

 1. analiza i kontrola przepływów finansowych w budżecie domowym,
 2. identyfikacja źródeł dochodu, optymalizacja wydatków i poszukiwanie oszczędności przy zachowanym standardzie funkcjonowania gospodarstwa domowego,
 3. stabilizacja i bezpieczeństwo finansowe Twoje i Twojej rodziny - optymalizacja parametrów bezpieczeństwa, w tym:
  • ochrona życia i zdrowia Twojego i Twoich Najbliższych,
  • ochrona majątku rodziny,
  • zabezpieczenie dochodów w gospodarstwie domowym,
  • ochrona odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 4. audyt aktualnie posiadanych rozwiązań finansowych,
 5. planowanie rozwoju, edukacji i przyszłości dzieci - aspekt finansowy,
 6. planowanie oszczędnościowe i inwestycyjne - tworzenie, pomnażanie i zarządzanie majątkiem,
 7. strategie inwestycyjne i optymalizacja portfela inwestycyjnego,
 8. analiza, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym,
 9. analiza, planowanie i zarządzanie zadłużeniem w gospodarstwie domowym,
 10. planowanie emerytalne - zabezpieczenie dochodu na emeryturze,
 11. planowanie spadkowe.

Usługa kompleksowego planowania finansowego dla Klienta Indywidualnego w formie wskazanej powyżej jest pomysłem autorskim Kancelarii Finansowej Michał Marciniuk. Koncepcja ta wpisuje się w najnowsze trendy planowania i prowadzenia nowoczesnej i efektywnej polityki finansowej w gospodarstwie domowym. Usługę planowania finansowego możemy wykonać kompleksowo lub też wybrać jej poszczególne elementy składowe stosownie do potrzeb (pkt. 1 - 11).

Mając na uwadze zapewnienie najwyższej jakości usług dla naszych Klientów Indywidualnych informujemy, że usługa opisana w pkt. 11 - planowanie spadkowe, jest aktualnie dopracowywana i na obecną chwilę niedostępna.
O uruchomieniu  niniejszej usługi poinformujemy Państwa poprzez publikację w zakładce AKTUALNOŚCI.