Propozycja obejmuje swoim zakresem dwie możliwości leasingu dla Klienta Biznesowego:

  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy.

 

Leasing operacyjny

 

Przedmiot leasingu stanowi składnik majątku leasingodawcy.

Leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Leasingobiorca wlicza opłatę wstępną oraz miesięcznie raty netto w koszty uzyskania przychodu.

Podatek VAT  jest naliczony i płacony wraz z każdą ratą leasingową.

Na koniec istnieje możliwość wykupu przedmiotu leasingu za z góry ustalony procent wartości (wartość wykupu).

 

 

Leasing finansowy

 

Przedmiot leasingu stanowi składnik majątku leasingobiorcy.

Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Leasingobiorca wlicza część odsetkową każdej raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu.

Podatek VAT jest naliczony i płacony z góry wraz z pierwszą ratą leasingową.

Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy.