Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych jak i biznesowych. Usługi świadczone są w szerokim spektrum potrzeb naszych Klientów, kompleksowo i na wielu polach.

 

PLANOWANIE FINANSOWE

 

Podstawową usługą świadczoną przez Kancelarię jest usługa planowania finansowego dla firm i osób fizycznych składająca się z wielu elementów. Klient, stosując metodę selektywną, w zależności od potrzeb może wskazać poszczególne elementy do omówienia na spotkaniu z doradcą. Każdy z poszczególnych elementów może również stanowić oddzielną usługę, na którą Kancelaria przyjmie odrębne zlecenie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usługi kompleksowego planowania finansowego dla osób fizycznych i firm dostępnym w menu po prawej stronie w zakładce PLANOWANIE FINANSOWE.

 

INWESTYCJE

 

Kancelaria Finansowa Michał Marciniuk specjalizuje się w szeroko rozumianym obszarze inwestycyjnym.

W ramach tego obszaru możemy Państwu zaproponować:

  1. przeprowadzenie analizy i oceny możliwości inwestycyjnych w stosunku do indywidualnych oczekiwań Państwa i/lub Państwa Firmy,
  2. pomoc w ustaleniu celu inwestycji i priorytetów inwestycyjnych,
  3. dokładne ustalenie profilu Inwestora,
  4. pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań i instrumentów finansowych na podstawie uzyskanych informacji (pkt. 1, 2 i 3), wraz z dokładnym omówieniem ich parametrów, zasady działania, oraz przestawieniem kosztów (opłat i prowizji) dotyczących poszczególnych rozwiązań,
  5. skonstruowanie optymalnego portfela inwestycyjnego w oparciu o starannie wyselekcjonowane i wybrane rozwiązania,
  6. opracowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej,
  7. Stałe wsparcie informacyjne i merytoryczne w trakcie całego okresu trwania inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą inwestycyjną dla firm i osób fizycznych dostępną w menu po prawej stronie w zakładce INWESTYCJE.

 

UBEZPIECZENIA

 

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w obszarze doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego dla klienta Biznesowego i Indywidualnego.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą ubezpieczeniową dostępną w menu po prawej stronie w zakładce UBEZPIECZENIA.

 

KREDYTY

 

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie doradztwa i pośrednictwa kredytowego dla firm i osób fizycznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kredytową dostępną w menu po prawej stronie w zakładce KREDYTY.

 

LEASINGI

 

Oferta leasingowa Kancelarii jest skierowana do Klienta Biznesowego. Propozycja obejmuje swoim zakresem dwie możliwości leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą leasingową dostępną w menu po prawej stronie w zakładce LEASINGI.

 

EMERYTURA

 

Kancelaria oferuje doradztwo i pomoc w zakresie szeroko rozumianego planowania emerytalnego dla Klienta Indywidualnego i Instytucjonalnego. Usługa ta oferowana Klientom Biznesowym jest rozpatrywana w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy planowania emerytalnego dla Przedsiębiorcy. Drugi obszar obejmuje swoim zakresem kwestie zabezpieczenia emerytalnego zatrudnionych przez Przedsiębiorcę pracowników.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dotyczącą emerytury dostępną w menu po prawej stronie w zakładce EMERYTURA.

 

NIERUCHOMOŚCI

 

Propozycja w zakresie nieruchomości obejmuje m. in.:

  • Inwestycje w nieruchomości gruntowe - grunty rolne w atrakcyjnych cenach z przeznaczeniem do ich późniejszego przekształcenia, podziału, ewentualnego uzbrojenia i zyskownej odsprzedaży jako działki budowlane dla budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego lub pod zabudowę komercyjną,
  • Inwestycje w zaniedbane, opuszczone nieruchomości budynkowe - kamienice w największych miastach w Polsce - w celu ich renowacji i późniejszej zyskownej odsprzedaży lokali mieszkaniowych / usługowych w nowoczesnym standardzie,
  • Inwestycje w nieruchomości budynkowe i lokalowe na wynajem i/lub do ich późniejszej odsprzedaży.

W każdym z w/w przypadków w grę wchodzą wyłącznie inwestycje w nieruchomości o dużym potencjale wzrostu wartości.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dotyczącą nieruchomości dostępną w menu po prawej stronie w zakładce NIERUCHOMOŚCI.

 

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

 

 W przygotowaniu...

 

OBSŁUGA PRAWNA

 

Mając na uwadze zapewnienie obsługi w sposób kompleksowy, Kancelaria Finansowa Michał Marciniuk współpracuje z doświadczonym i zaufanym zespołem radców prawnych, oferującym całe spektrum usług związanych z wszystkimi dziedzinami prawa.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą z zakresu kompleksowej obsługi prawnej dostępną w menu po prawej stronie w zakładce OBSŁUGA PRAWNA.