W ramach proponowanej kompleksowej usługi planowania finansowego dla Klienta Biznesowego możemy wyszczególnić następujące elementy:

 1. analiza i kontrola przepływów finansowych,
 2. identyfikacja źródeł dochodu, optymalizacja kosztów i poszukiwanie potencjału wzrostu,
 3. finansowanie prowadzenia działalności,
 4. finansowanie inwestycji,
 5. stabilizacja i bezpieczeństwo finansowe prowadzonego biznesu - optymalizacja parametrów bezpieczeństwa, w tym:
  • ochrona odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O),
  • ochrona krzyżowa wspólników,
  • ochrona odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia,
  • ochrona majątku firmy,
  • ochrona ubezpieczeniowa pracowników (grupowo),
 6. audyt aktualnie posiadanych rozwiązań finansowych,
 7. optymalizacja podatkowa,
 8. inwestycje,
 9. strategie inwestycyjne i optymalizacja portfela inwestycyjnego,
 10. analiza, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym,
 11. analiza, planowanie i zarządzanie zadłużeniem,
 12. planowanie spadkowe.

Usługa kompleksowego planowania finansowego dla Klienta Instytucjonalnego w formie wskazanej powyżej jest pomysłem autorskim Kancelarii Finansowej Michał Marciniuk. Koncepcja ta wpisuje się w najnowsze trendy planowania i prowadzenia nowoczesnego biznesu. W zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa usługę planowania finansowego możemy wykonać kompleksowo lub też wybrać jej poszczególne elementy składowe stosownie do potrzeb (pkt. 1 - 12).

 

Mając na uwadze zapewnienie najwyższej jakości usług dla naszych Klientów biznesowych informujemy, że elementy opisane w pkt.: 1, 2, 5, 7 i 12 są aktualnie dopracowywane i na obecną chwilę niedostępne. O uruchomieniu poszczególnych elementów usługi będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez publikacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

 

Doradztwo biznesowe i consulting

 

Mając na uwadze zapewnienie obsługi w sposób kompleksowy, Kancelaria Finansowa Michał Marciniuk współpracuje z doświadczonym i zaufanym Partnerem, oferującym całe spektrum usług consultingowych związanych z pozyskiwaniem funduszy UE, analizą, przygotowaniem i prowadzeniem projektów inwestycyjnych, zarządzaniem inwestycjami, zarządzaniem strategicznym i innych.