Miejsce i rola doradztwa finansowego skokowo zyskują na znaczeniu. Rynek finansowy dynamicznie się rozwija, ulega nieustannym przeobrażeniom. Mnogość instytucji finansowych oraz rozwiązań finansowych przez nie oferowanych, a także stale rosnąca ich liczba sprawiają, że usługa niezależnego doradztwa finansowego przestaje być luksusem, a staje się koniecznością. Jednocześnie, wraz z rozwojem rynku finansowego i profesjonalnego, niezależnego doradztwa finansowego następuje wzrost poziomu wiedzy i świadomości finansowej społeczeństwa, dzięki czemu usługa ta staje coraz bardziej pożądana zarówno przez Klienta instytucjonalnego, jak również indywidualnego.

 

Zawód doradcy finansowego to nowy zawód zaufania publicznego. Klient zgłaszający się o pomoc do doradcy finansowego oczekuje rzetelnej i profesjonalnej informacji dotyczącej zarówno kwestii zarządzania majątkiem, finansami (rodzinnymi, przedsiębiorstwa itp.) i związanym z tym planowaniem finansowym, jak również na temat funkcji rozwiązań i mechanizmów finansowych dostępnych obecnie na rynku. Rolą doradcy nie jest wskazanie konkretnego rozwiązania, określonego jako jedyne i najlepsze. Nie ma bowiem najlepszych rozwiązań. Są natomiast rozwiązania, które w wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy finansowej (finansów osobistych, finansów rodziny, finansów firmy) mogą okazać się właściwe dla konkretnego gospodarstwa domowego czy firmy.

 

Kancelaria Finansowa Michał Marciniuk - KFMM - to niezależna firma doradcza zajmująca się profesjonalnym planowaniem finansowym dla Klienta indywidualnego i biznesowego zgodnym z międzynarodowymi standardami EFFP i FECIF. W misję Kancelarii wpisuje się profesjonalne i kompleksowe wsparcie w osiąganiu finansowych celów naszych Klientów, troska o ich stabilność finansową oraz ochrona i pomnażanie ich majątku. Kompleksowe przygotowanie merytoryczne potwierdzone certyfikatami międzynarodowych federacji doradztwa finansowego są gwarancją doskonałej jakości naszych usług. Kancelaria świadczy swoje usługi na rzecz Klientów w języku polskim i angielskim.

 

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych na łączną sumę gwarancyjną w wysokości 1 875 000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, oraz sumę gwarancyjną w wysokości 1 250 000 EUR w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia.

 

 

 

Michał Marciniuk - założyciel Kancelarii, absolwent studiów magisterskich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalnością Finanse i Bankowość, oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego w Warszawie. Certyfikowany Doradca Finansowy EFFP - Europejskiej Federacji Doradców Finansowych z siedzibą w Bad Homburg (Certyfikat EFFP Nr PL 11 EFG 01287), oraz FECIF - Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych z siedzibą w Brukseli (Certyfikat FECIF Nr 000346). Członek EFFP Polska i sygnatariusz kodeksu etyki PIPUiF. Inwestuje na własny rachunek w akcje spółek, waluty, futures (GPW, FOREX), fundusze inwestycyjne, alkohole inwestycyjne, nieruchomości. Z rynkiem finansowym, inwestowaniem i planowaniem finansowym związany od 2005 roku.

 

 

Zapraszamy do kontaktu !