Zastanawiasz się jak ulokować wypracowany kapitał Twojej firmy? Szukasz najbardziej optymalnych metod inwestowania? Zobacz, jak możemy Ci pomóc.

 

Kancelaria Finansowa Michał Marciniuk specjalizuje się w szeroko rozumianym obszarze inwestycyjnym.

 

W ramach tego obszaru możemy Państwu zaproponować:

 1. przeprowadzenie analizy i oceny możliwości inwestycyjnych w stosunku do indywidualnych oczekiwań Państwa i/lub Państwa Firmy,
 2. pomoc w ustaleniu celu inwestycji i priorytetów inwestycyjnych,
 3. dokładne ustalenie profilu Inwestora,
 4. pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań i instrumentów finansowych na podstawie uzyskanych informacji (pkt. 1, 2 i 3), wraz z dokładnym omówieniem ich parametrów, zasady działania, oraz przestawieniem kosztów (opłat i prowizji) dotyczących poszczególnych rozwiązań,
 5. skonstruowanie optymalnego portfela inwestycyjnego w oparciu o starannie wyselekcjonowane i wybrane rozwiązania,
 6. opracowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej,
 7. Stałe wsparcie informacyjne i merytoryczne w trakcie całego okresu trwania inwestycji.

 

W zależności od Państwa możliwości, oczekiwań i doświadczenia w inwestowaniu możemy także zaproponować konkretne, wybrane i wskazane przez Państwa rozwiązanie inwestycyjne.

 

W przypadku posiadania przez Państwa rozwiązań inwestycyjnych  - Kancelaria oferuje także przeprowadzenie niezależnego audytu aktualnie posiadanych umów / rozwiązań inwestycyjnych.

 

Dysponujemy rozbudowanym wachlarzem możliwości inwestycyjnych w oparciu o starannie wyselekcjonowane rozwiązania pozwalające na konstruowanie portfeli inwestycyjnych pracujących w okresach krótko-, średnio- i długoterminowych w każdych warunkach rynkowych. Proponowane  rozwiązania możliwe do zastosowania przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego zostały starannie wyselekcjonowane spośród szerokiej gamy rozwiązań inwestycyjnych dostępnych obecnie na rynku.

 

Do najważniejszych elementów składowych możliwych do zastosowania w portfelu inwestycyjnym należą:

 • fundusze inwestycyjne,
 • platformy inwestycyjne,
 • programy inwestycyjne,
 • lokaty inwestycyjne,
 • obligacje korporacyjne,
 • metale szlachetne, towary, surowce,
 • waluty,
 • nieruchomości gruntowe,
 • nieruchomości budynkowe i lokalowe na wynajem i/lub do ich późniejszej odsprzedaży,
 • wino,
 • whisky,
 • dzieła sztuki,
 • samochody klasyczne o charakterze kolekcjonerskim,
 • produkty strukturyzowane,
 • inwestycje private equity (PE) / venture capital (VC).

Po analizie możliwości, oczekiwań, ustaleniu celu inwestycji i profilu Inwestora, sporządzimy dla Państwa indywidualny plan inwestycyjny, a także opracujemy indywidualną strategię inwestycyjną zawierającą ocenę i sposoby zarządzania ryzykiem inwestycyjnym w trakcie trwania inwestycji.

 

W momencie podpisania umowy nie kończy się, a dopiero rozpoczyna się nasza współpraca.

 

Każdemu Klientowi, który zdecyduje się na podjęcie współpracy, od momentu podpisania umowy przysługuje stały dostęp do wszelkich informacji rynkowych. Kluczowe informacje o aktualnej sytuacji na rynku finansowym są dostarczane Klientowi na bieżąco. Stałe wsparcie informacyjne i merytoryczne podczas całego okresu trwania inwestycji jest dla nas sprawą priorytetową. Stanowi to znaczącą pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych przez Klienta - Inwestora.

 

 

Usługa ASSET MANAGEMENT dla Przedsiębiorców

 

Usługa ta polega na aktywnym zarządzaniu kapitałem przez ekspertów - licencjonowanych doradców inwestycyjnych - Partnerów naszej Kancelarii, posiadających ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie poparte sukcesami w zarządzaniu aktywami. Portfel inwestycyjny jest konstruowany i zarządzany według wspólnie ustalonej strategii inwestycyjnej.

 

Usługa ta jest skierowana w szczególności do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek,
 • organizacji non-profit prowadzących działalność gospodarczą.

Dzięki tej usłudze Pańśtwa Firma otrzymuje możliwość aktywnego inwestowania wolnych środków pieniężnych, które nie zostały przeznaczone do regulowania bieżących zobowiązań. Strategia inwestycyjna dla Przedsiębiorców dobierana jest indywidualnie na podstawie precyzyjnej analizy preferencji inwestycyjnych, oczekiwanego czasu inwestycji oraz prognozowanych przychodów.

 

Ponadto, w ramach usługi asset management dla Państwa Firmy zarządzający wykonują następujące czynności:

 • zbudują indywidualny portfel inwestycyjny,
 • wybierają instrumenty finansowe (m. in. akcje, obligacje),
 • podejmują decyzje inwestycyjne,
 • dokonują transakcji na aktywach.

Zarządzający działają na podstawie Państwa pełnomocnictwa, a wszystkie aktywa są Państwa własnością.

 

Podczas trwania inwestycji zainwestowany kapitał Państwa Firmy jest dostępny w każdym czasie.

W dowolnym momencie istnieje możliwość wypłaty części lub całości zainwestowanych środków nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

 

 

Doradztwo biznesowe i consulting

 

Mając na uwadze zapewnienie obsługi w sposób kompleksowy, Kancelaria Finansowa Michał Marciniuk współpracuje z doświadczonym i zaufanym Partnerem, oferującym całe spektrum usług consultingowych związanych z pozyskiwaniem funduszy UE, analizą, przygotowaniem i prowadzeniem projektów inwestycyjnych, zarządzaniem inwestycjami, zarządzaniem strategicznym i innych.