Twój kapitał może pracować dla Ciebie. Z pomocą Certyfikowanego Doradcy KFMM ta praca będzie zdecydowanie bardziej efektywna.

 

Kancelaria Finansowa Michał Marciniuk specjalizuje się w szeroko rozumianym obszarze inwestycyjnym.

 

W ramach tego obszaru możemy Państwu zaproponować:

 1. przeprowadzenie analizy i oceny możliwości inwestycyjnych w stosunku do indywidualnych oczekiwań,
 2. pomoc w ustaleniu celu inwestycji i priorytetów inwestycyjnych,
 3. dokładne ustalenie profilu Inwestora,
 4. pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań i instrumentów finansowych na podstawie uzyskanych informacji (pkt. 1, 2 i 3), wraz z dokładnym omówieniem ich parametrów, zasady działania, oraz przestawieniem kosztów (opłat i prowizji) dotyczących poszczególnych rozwiązań,
 5. skonstruowanie optymalnego portfela inwestycyjnego w oparciu o starannie wyselekcjonowane i wybrane rozwiązania,
 6. opracowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej,
 7. Stałe wsparcie informacyjne i merytoryczne w trakcie całego okresu trwania inwestycji.

W zależności od Państwa możliwości, oczekiwań i doświadczenia w inwestowaniu możemy także zaproponować konkretne, wybrane i wskazane przez Państwa rozwiązanie inwestycyjne.

 

W przypadku posiadania przez Państwa rozwiązań inwestycyjnych  - Kancelaria oferuje także przeprowadzenie niezależnego audytu aktualnie posiadanych umów / rozwiązań inwestycyjnych.

 

Dysponujemy rozbudowanym wachlarzem możliwości inwestycyjnych w oparciu o starannie wyselekcjonowane rozwiązania pozwalające na konstruowanie portfeli inwestycyjnych pracujących w okresach krótko-, średnio- i długoterminowych w każdych warunkach rynkowych. Proponowane  rozwiązania możliwe do zastosowania przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego zostały starannie wyselekcjonowane spośród szerokiej gamy rozwiązań inwestycyjnych dostępnych obecnie na rynku.

 

Do najważniejszych elementów składowych możliwych do zastosowania w portfelu inwestycyjnym należą:

 • fundusze inwestycyjne,
 • platformy inwestycyjne,
 • programy inwestycyjne,
 • lokaty inwestycyjne,
 • obligacje korporacyjne,
 • metale szlachetne, towary, surowce,
 • waluty,
 • nieruchomości gruntowe,
 • nieruchomości budynkowe i lokalowe na wynajem i/lub do ich późniejszej odsprzedaży,
 • wino,
 • whisky,
 • dzieła sztuki,
 • samochody klasyczne o charakterze kolekcjonerskim,
 • produkty strukturyzowane,
 • inwestycje private equity (PE) / venture capital (VC).

Po analizie możliwości, oczekiwań, ustaleniu celu inwestycji i profilu Inwestora, sporządzimy dla Państwa indywidualny plan inwestycyjny, a także opracujemy indywidualną strategię inwestycyjną zawierającą ocenę i sposoby zarządzania ryzykiem inwestycyjnym w trakcie trwania inwestycji.

 

W momencie podpisania umowy nie kończy się, a dopiero rozpoczyna się nasza współpraca.

 

Każdemu Klientowi, który zdecyduje się na podjęcie współpracy, od momentu podpisania umowy przysługuje stały dostęp do wszelkich informacji rynkowych. Kluczowe informacje o aktualnej sytuacji na rynku finansowym są dostarczane Klientowi na bieżąco. Stałe wsparcie informacyjne i merytoryczne podczas całego okresu trwania inwestycji jest dla nas sprawą priorytetową. Stanowi to znaczącą pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych przez Klienta - Inwestora.

 

 

Usługa ASSET MANAGEMENT dla Klientów Indywidualnych

 

Usługa ta polega na aktywnym zarządzaniu Państwa kapitałem przez ekspertów - licencjonowanych doradców inwestycyjnych - Partnerów naszej Kancelarii, posiadających ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie poparte sukcesami w zarządzaniu aktywami. Portfel inwestycyjny jest konstruowany i zarządzany według wspólnie ustalonej strategii inwestycyjnej.

 

Dzięki tej usłudze - jako Klient Indywidualny - otrzymują Państwo możliwość zlecenia profesjonalistom aktywnego zarządzania Państwa kapitałem.  Strategia inwestycyjna dobierana jest indywidualnie na podstawie precyzyjnej analizy i dokładnym określeniu profilu Inwestora.

 

Ponadto, w ramach usługi asset management zarządzający wykonują dla Państwa następujące czynności:

 • zbudują indywidualny portfel inwestycyjny,
 • wybierają instrumenty finansowe (m. in. akcje, obligacje),
 • podejmują decyzje inwestycyjne,
 • dokonują transakcji na aktywach.

Zarządzający działają na podstawie Państwa pełnomocnictwa, a wszystkie aktywa są Państwa własnością.

 

Podczas trwania inwestycji zainwestowany przez Ciebie kapitał jest dostępny w każdym czasie.

W dowolnym momencie istnieje możliwość wypłaty części lub całości zainwestowanych środków nie ponosząc przy tym żadnych opłat.