WYNAGRODZENIE KANCELARII

 

Dbając o najwyższy poziom obsługi z zakresu finansów oraz zadowolenie Klienta, każde zlecenie jest rozpatrywane indywidualnie, oceniane są szanse jego wykonania.

 

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

 

System zryczałtowany za określoną usługę doradczą - system ten jest stosowany wtedy, gdy możliwe jest określenie zakresu i stopnia skomplikowania usługi, oraz czasu potrzebnego na jej wykonanie. Honorarium ustalane jest z góry za porozumieniem stron jako konkretna kwota wynagrodzenia.

 

System godzinowy - system ten jest stosowany wtedy, gdy nie jest możliwe określenie przewidywanego czasu przeznaczonego na wykonanie usługi. Wynagrodzenie jest naliczane według uprzednio ustalonej stawki za godzinę pracy Doradcy.

 

System prowizyjny - system ten występuje na płaszczyźnie Kancelaria - instytucja finansowa, której rozwiązanie za pośrednictwem Kancelarii zastosował Klient do osiągnięcia założonych celów zgodnie z opracowanym Planem Finansowym.

 

Kancelaria, stosując system prowizyjny, wyznaje następujące zasady:

 

ZASADA 1: Rozwiązania finansowe przedstawiane Klientowi do wyboru (zawsze w kilku wariantach z danej grupy rozwiązań) są dobierane wyłącznie "pod Klienta", a nie "pod prowizję pośrednika" i/lub korzyści instytucji finansowej oferującej dane rozwiązanie.

 

ZASADA 2: Pośrednictwo Kancelarii w wykorzystaniu przez Klienta poszczególnych rozwiązań finansowych
w żadnym przypadku nie podnosi kosztów Klienta. Wyklucza się jakąkolwiek możliwość, żeby Klient zapłacił więcej wybierając dane rozwiązanie finansowe za pośrednictwem Kancelarii, niż gdyby to zrobił bezpośrednio w instytucji finansowej, która takie rozwiązanie proponuje.