Szanowni Państwo,

 

Kancelaria oferuje Państwu możliwość współuczestniczenia w nowym projekcie polegającym na zakupie większościowego 52% udziału powierzchni kamienicy w ścisłym centrum Warszawy, jej renowacji i realizacji zysku poprzez sprzedaż mieszkań.

 

Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji - około 100% w okresie 4 lat.

 

 

Podstawowe cechy projektu:

  • Projekt nie wymaga zaangażowania czasowego ani wiedzy i doświadczenia ze strony Inwestora (całość procesu inwestycyjnego leży po stronie organizatorów).
  • Optymalny czas inwestycji. Organizatorzy przedsięwzięcia dążą do całkowitej sprzedaży mieszkań w okresie 3 lat od rozpoczęcia inwestycji (marzec 2017 r.) i wypłacenia całości zysku w tym czasie. Maksymalny okres inwestycji - 4 lata (do marca 2018 r.)
  • Brak konieczności odprowadzenia podatku VAT przy sprzedaży gotowych mieszkań (ponieważ jest to renowacja kamienicy a nie budowa nowego obiektu).
  • Doświadczony partner w biznesie (zaprzyjaźniona spółka) posiada w dorobku zakończone projekty renowacji kamienic w kilku miastach, m. in. w Warszawie, Gliwicach  i w Sopocie.
  • Obecna inwestycja jest realizowana w ścisłym centrum Warszawy, w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Śródmieściu.
  • Oczekiwany zysk dla Inwestora szacowany na około 100% w ciągu 4 lat.
  • Całość lub część zysku możliwa do zrealizowania poprzez przejęcie lokalu mieszkalnego.
  • Inwestycja realizowana w formie spółki komandytowo-akcyjnej, w której Inwestorzy obejmują akcje spółki o wartości minimum 200 000 PLN  - jest to minimalny udział pojedynczego inwestora.
  • Forma prawna spółki komandytowo - akcyjnej (SKA) stanowi zabezpieczenie majątku Inwestora poprzez współwłasność nieruchomości przez cały okres trwania inwestycji.
  • Zarządzający będą współinwestorami w tym projekcie.

 

Więcej szczegółów? Zapraszam do kontaktu.

 

 

 Z uszanowaniem,

 

 Michał Marciniuk