Szanowni Państwo,

 

W dniu 15.10.2013 r. przyjęto założenia do projektu ustawy dotyczącego odwróconej hipoteki oraz renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz instytucji finansowej oferującej takie rozwiązania. Nowe regulacje mają przynieść korzyść obecnym i przyszłym emerytom – właścicielom nieruchomości, którzy dzięki temu otrzymają możliwość uzyskania dodatkowych środków.

 

Emeryt - właściciel nieruchomości, który skorzysta z odwróconej hipoteki, otrzyma miesięczne świadczenie. Zabezpieczeniem tego świadczenia będzie mieszkanie, lub inna nieruchomość należąca do Emeryta. Wysokość świadczenia będzie zależeć od wyceny nieruchomości wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Należy jednak pamiętać, że możliwe do uzyskania kwoty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, przy odwróconym kredycie wyniosą nie więcej niż 50% wartości danej nieruchomości.

 

W przypadku podpisania umowy o rentę dożywotnią, emeryt przenosi prawa własności nieruchomości na rzecz instytucji finansowej. Niezależnie od trwania okresu poboru świadczenia przez emeryta (bez względu na to, czy był to jeden miesiąc czy kilka, kilkanaście lat), spadkobiercy nie mogą mieć żadnych roszczeń wobec tej instytucji.

 

Hipoteka odwrócona niesie większe korzyści od renty dożywotniej obecnie funkcjonującej na rynku. W przypadku hipoteki odwróconej, świadczeniobiorca zachowuje prawo do własności nieruchomości, zachowują je także potencjalni spadkobiercy. Jedynym warunkiem zachowania praw własności przez spadkobierców jest uregulowanie roszczenia wobec banku / instytucji wypłacającej świadczenie.

 

Zastosowanie takich rozwiązań jak odwrócona hipoteka lub renta dożywotnia spowoduje wzrost dodatkowej gotówki w kieszeni emeryta i tym samym wpłynie na podniesienie jakości jego życia - nie ma co do tego wątpliwości.

W opinii Kancelarii KFMM są to jednak rozwiązania przeznaczone wyłącznie dla emerytów w skrajnej sytuacji finansowej, nie posiadających rodziny / potencjalnych spadkobierców. W pozostałych przypadkach zastosowanie tych rozwiązań jest zdecydowanie niekorzystne. Przeniesienie praw własności nieruchomości na instytucję finansową oferującą rentę dożywotnią lub też oferowanie kredytu odwróconego w oparciu o znacznie zaniżoną wartość nieruchomości (o około 50%!) tak czy inaczej spowodują wytransferowanie istotnego składnika majątku z majątku rodzinnego. 

Obawy rodzi również kwestia w jaki sposób takie rozwiązania będą oferowane dzisiejszym i przyszłym emerytom. Może się bowiem okazać, że na rynku pojawi się grupa nieetycznych sprzedawców - naciągaczy na tego typu usługi, chodzących po domach i wykorzystujących ludzi w starszym wieku, ich niewiedzę, nieświadomość i zagubienie w sprawach finansowo - prawnych. Podjęcie tak ważnej decyzji w sposób pochopny i nieświadomy, pod namową czy nawet presją osób niekompetentnych, kierujących się wyłącznie zyskiem lub oszustów, z pewnością przyniesie daleko idące, negatywne konsekwencje prawne i finansowe dla osób starszych i ich rodzin.

Wielu emerytów stanie przed dylematem czy skorzystać z tego typu rozwiązań, czy może jednak poszukać innego sposobu zwiększenia świadczeń. Wielu z nich będzie wręcz zmuszona to zrobić ze względu na ich sytuację finansową i brak perspektyw na poprawę jakości życia. Niektórzy z nich są już w takim wieku i w takiej sytuacji finansowej, że nie można im pomóc w inny sposób, ale dzisiejsi 20, 30, 40 i 50 - latkowie mogą tego uniknąć. Większość z nich nie myśli jeszcze o emeryturze, "nie ma pieniędzy" lub "ma jeszcze czas" by "coś" z tym zrobić w przyszłości. W tym miejscu pojawia się pytanie: "co?" i "kiedy"? Nie ma co liczyć na wyższe świadczenia z ZUS-u i OFE. Świadczenia te będą ulegać systematycznemu obniżaniu. Kryje się za tym szereg różnorodnych czynników, szczegółowo opisanych w artykule pt. "Dylematy emerytury" z lipca 2013 r., dostępnym na stronie Kancelarii - www.kfmm.pl - w zakładce "Aktualności".

Dlaczego rządzący rozmontowują reformę emerytalną i wspierają m. in. takie rozwiązania jak odwrócona hipoteka? Ponieważ doskonale wiedzą o tym, że państwowe świadczenia emerytalne będą coraz niższe. Znają obecną sytuację finansów państwa, stale rosnące krajowe zadłużenie i nieubłagane prognozy demograficzne nie tylko dla Polski ale dla całej Europy. Moi Drodzy, nie liczcie na państwo! Przyszłość jest wyłącznie w Waszych rękach!

Brakuje koncepcji? Brak czasu? Czy może pieniędzy? Może jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby o tym myśleć? Z pewnością jest wiele wymówek, powodów, problemów, zawsze po drodze pojawia się jakieś "ale". Jak to załatwić? Od tego macie Państwo profesjonalistów do dyspozycji, którym takie sprawy należy delegować. Niech to już będzie ich problemem! Jedno jest pewne - nie należy tego problemu odwlekać w czasie, działania w tym zakresie należy podjąć już TERAZ.

Kancelaria oferuje doradztwo i pomoc w zakresie szeroko rozumianego planowania emerytalnego dla Klienta Indywidualnego i Instytucjonalnego. Należy przy tym zaznaczyć, że usługa ta oferowana Klientom Biznesowym jest rozpatrywana w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy planowania emerytalnego dla Przedsiębiorcy. Drugi obszar obejmuje swoim zakresem kwestie zabezpieczenia emerytalnego zatrudnionych przez Przedsiębiorcę pracowników.

Zadbaj o swoją przyszłość i zaplanuj swoją emeryturę już dziś! Nie daj się zaskoczyć niespodziewaną sytuacją, którą może przynieść Ci los. Świadoma, przemyślana i zaplanowana strategia emerytalna jest gwarancją Twojego późniejszego sukcesu - wysokiej emerytury.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Z uszanowaniem,


Michał Marciniuk